Quân Xe – Deluxe Serial

2,8893,371

Kích thước: Cao 19.5 cm, Đế rộng 10.5 cm
Số lượng bút chì màu: 123 chiếc
Chất liệu: Bút Chì Màu, Gỗ Tần Bì, Gỗ Hương, Keo Epoxy Trong Suốt
Thời gian hoàn thiện: 7 ngày