Bàn Cờ Vua Đục Trạm Không Gấp Gỗ Sồi & Óc Chó

– Sản Phẩm Được chế tác tại Hà Nội
– Gỗ Sồi và Óc Chó cao cấp
– Bảng 35
– Ô Cờ Vuông: 4x4cm
– Phù hợp nhất với quân Vua từ 7,5 tới 10,5 cm