Quân Mã Cờ Vua Khổng Lồ – The Giant Chess Piece

Kích thước: Cao 20 cm, Đế rộng 10 cm
Chất liệu: Bút Chì Màu, Gỗ Tần Bì, Gỗ, Keo Epoxy Trong Suốt