Quân Mã – Deluxe Serial

3,612

Kích thước: Cao 20cm, Đế rộng 10cm
Số lượng bút chì màu: 123 chiếc
Chất liệu: Bút Chì Màu, Gỗ Tần Bì, Gỗ Hương, Keo Epoxy Trong Suốt
Thời gian hoàn thiện: 8 ngày