Bàn Cờ Vua Đứng Cao Cấp (I)

  • Trọng lượng: 10kg
  • Chất liệu: gỗ Tần Bỉ, gỗ Óc Chó và nhựa Mica
  • Kích thước khung bên ngoài: 106 x 66cm
  • Kích thước lòng trong: 86 x 46cm
  • Ô cờ có kích thước: Rộng 5.7cm x Cao 10.7cm