Quân Hậu – Deluxe Serial

13,612

Kích thước: Cao 26 cm, Đế rộng 11 cm
Số lượng bút chì màu: 123 chiếc
Chất liệu: Bút Chì Màu, Gỗ Tần Bì, Gỗ Hương, Keo Epoxy Trong Suốt
Thời gian hoàn thiện: 7 ngày