Bàn Cờ Tiêu Chuẩn – Economy Standard Gỗ Cao Su

– Sản phẩm được làm từ gỗ Cao Su ghép thanh hoàn thiện thủ công
– Phun phủ Pu Cao cấp màu gỗ Óc Chó
– Các ô cờ màu sáng màu gỗ Cao Su
– Ô cờ kích thước 4 x 4 cm
– Bàn cờ gấp có kích thước: 38 x 19 cm
– Chiều dày hộp gấp 6 cm
– Phù hợp với quân Vua cao từ 7,5 tới 10,5 cm