Cờ Vua Gỗ Mun & Gỗ Hương

  • Số Lượng: 32 Quân + 2 Hậu để phong Hậu cho Tốt
  • Chất liệu gỗ: Gỗ Mun, Gỗ Hương Vân
  • Đế: Đế đồng, Đáy dán Da lộn in logo Henry Le Chess
  • Tiêu chuẩn: Stauton Chess tiêu chuẩn thi đấu của FIDE và USCF
  • Vua cao: 10.5 cm (3.93 inches)