Quân Cờ Luxury Gỗ Mun (Ebony) – Thích (Maple) Đế Đồng Mạ Vàng

9,368,000

Số Lượng: 32 Quân + 2 Hậu để phong Hậu cho Tốt

Chất liệu gỗ: Gỗ Mun, Gỗ Thích (Maple)

Đế:  Đế đồng mạ vàng 24k, đáy dán Da lộn in logo Henry Le Chess

Tiêu chuẩn: Stauton Chess tiêu chuẩn thi đấu của FIDE và USCF

  • Vua cao: 9.7cm
  • Hậu cao: 8.4 cm
  • Xe cao: 5.7 cm
  • Tượng cao: 7.3 cm
  • Mã cao: 6.1 cm
  • Tốt cao: 5.1 cm

 

Hotline
Zalo
Messenger