Quân Mã Trang Trí – Deluxe Decor Serial

Kích thước: Cao 21cm, Đế rộng 10.5cm
Chất liệu: Nu gỗ hương, 100 chiếc bút chì màu, Keo Epoxy Trong Suốt
Thời gian hoàn thiện: 12 ngày