Quân Mã Trang Trí – Deluxe Decor Serial

1

Kích thước: Cao 21cm, Đế rộng 10.5cm
Chất liệu: Nu gỗ hương, 100 chiếc bút chì màu, Keo Epoxy Trong Suốt
Thời gian hoàn thiện: 12 ngày

Mã: N/A Danh mục: