Quân Cờ Vua Luxury Gỗ Trắc & Gỗ Thích

• 16 quân cờ vua cao cấp bằng gỗ Thích

• 16 quân cờ cao cấp bằng gỗ Trắc

• Giữ trọn vẻ nguyên bản của Vân gỗ

• 4 đế đồng cổ điển gắn với 4 góc của bàn cờ

• Kích thước các quân cờ từ 5.5cm – 10.5cm

• Đế dán nỉ khắc thương hiệu Cờ vua cao cấp

Hotline
Zalo
Messenger